Çenghua hoş geldiňiz

Iň ýokary hilli ülňüleri üpjün etmek üçin, doly awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen üç sany arassa otag işleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Iň oňat gaplama çözgütleriniň çalt ösýän bazaryň talaplaryna laýyk gelýän has gowy geljegi döretmek üçin bilelikde işleşeliň.

 • Müşderini kanagatlandyrmak we ýokary öndürijilik ülňülerine bolan ygrarlylygymyz, ynamdar üpjün ediji hökmünde bütin dünýäde abraý gazandy.

  SYITYASAT Kepilligi

  Müşderini kanagatlandyrmak we ýokary öndürijilik ülňülerine bolan ygrarlylygymyz, ynamdar üpjün ediji hökmünde bütin dünýäde abraý gazandy.

 • Gyssagly orderdailv çykyşyny 10000000pc goldaň.

  Çalt eltip bermek

  Gyssagly orderdailv çykyşyny 10000000pc goldaň.

 • ISO FDA SGS ROSH QS.

  Hünär şahadatnamasy

  ISO FDA SGS ROSH QS.

Meşhur

önümlerimiz

Zawodymyza baryp görmegiňizi we amallarymyzy özüňiz görmegiňizi hoşal edýäris.

Gaplaýyş haltalaryny öndürmekde ýöriteleşen önümlerimiz dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär.

biz kim

“Dongguan Chenghua Industrial Co., Ltd.” gözleg we gaplama önümlerini satmak boýunça 10 ýyldan gowrak tejribe toplan öndüriji.Biziň kompaniýamyz Guanç Guangzhouou şäheriniň golaýyndaky Dongguan şäherinde ýerleşýär, meýdany 10 000 inedördül metr.Iň ýokary hilli ülňüleri üpjün etmek üçin, doly awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen üç sany arassa otag işleýäris.

 • hakda
 • marka01 (2)
 • marka02 (2)
 • marka03 (1)
 • marka04 (1)
 • marka05
 • marka03 (2)